COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Os ydych ar incwm isel

Credyd Treth Gwaith
Mae Credyd Treth Gwaith yn daliad er mwyn ychwanegu at enillion pobl sy’n gweithio ar gyflog isel.

Er mwyn bod yn gymwys i Gredyd Treth Gwaith rhaid i chi fod:

  • rhwng 16 a 24, gyda phlentyn neu anabledd priodol
  • yn 25 neu drosodd, gyda neu heb blant, a rydych yn
    • gweithio nifer penodol o oriau’r wythnos
    • cael eich talu am y gwaith a wnewch (neu’n disgwyl cael eich talu)
    • derbyn incwm sy’n llai na lefel penodol


Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy ffonio Llinell Gymorth Credydau Treth Cyllid y Wlad.
Ffôn: 0345 300 3900
Ffon Testun: 0345 300 3909
Ymholiadau ysgrifenedig: Cyllid y Wlad - Swyddfa Credyd Treth, Preston PR1 4AT.

ID: 2163, adolygwyd 24/01/2018