Eich bywyd bob dydd

Gofalu am anifeiliaid anwes

Os ydych yn cael anhawster i fynd â’ch ci am dro neu i gysylltu â’r gwasanaethau gofal ar gyfer anifeiliaid anwes, cysylltwch â’ch grŵp ‘Cymdogion Da’ lleol neu’r capel neu’r eglwys leol neu PAVS ar 01437 769422 i weld a oes yno rywun a all eich helpu.

Mae SPPOT yn fenter gymunedol leol sy’n cynnig gwasanaethau mynd â chi am dro am dâl.  Ffôn: 01437 767648

Os nad ydych yn gallu gofalu am eich anifail anwes mwyach, cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Cinnamon. Gall yr Ymddiriedolaeth ddod o hyd i ofalwyr maeth hirdymor a thymor byr ar gyfer anifeiliaid anwes a fydd yn gadael i’w perchnogion wybod sut maent.

Ymddiriedolaeth Cinnamon

10 Market Square, Hayle, Cernyw, TR27 4HE

Ffôn 01736 757900

Mae yna hefyd nifer o ganolfannau achub anifeiliaid lleol – cysylltwch â PAVS am fanylion. 

ID: 2027, adolygwyd 24/08/2021