COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich bywyd bob dydd

Grwpiau Cymdogion Da

Mae Cynlluniau Cymdogion Da’n cael eu sefydlu ledled Sir Benfro ar hyn o bryd. Mae’r cynlluniau ar gael i gynnig cymorth ar yr adegau hynny y gall unrhyw un yn y gymuned fod ei angen.

Cynigir cymorth gan aelodau o’r gymuned a gall y tasgau amrywio o newid bwlb golau i ddarllen mesurydd, cynnig liff neu nôl neges o’r siop.

I gael gwybodaeth ar Gynlluniau Cymdogion Da, cysylltwch: 01437 764551.

ID: 2024, adolygwyd 24/08/2021