COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich bywyd bob dydd

Pobl gydag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth

Bydd anghenion pobl sydd ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth yn cael eu hasesu gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, fel rhan o asesiad cyfannol. Bydd yr asesiadau hyn yn ystyried hawl i ofal cymdeithasol a’r GIG.

ID: 2016, adolygwyd 24/08/2021