Gofalu amdanoch eich hun

Galw Iechyd Cymru

Mae hwn yn wasanaeth 24 awr, saith niwrnod yr wythnos sy’n cael ei staffio gan nyrsys hyfforddedig sy’n darparu cyngor a gwybodaeth gyfrinachol ynglŷn â gofal iechyd. Gall Galw Iechyd Cymru hefyd ddarparu gwybodaeth am Feddygon Teulu, Deintyddion, Fferyllwyr a gwasanaethau iechyd a lles lleol, gan gynnwys grwpiau cefnogi. Gallwch gysylltu â Galw Iechyd Cymru drwy ffonio 0845 46 47 neu gallwch edrych ar y wefan sef  www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ID: 2114, adolygwyd 23/01/2018