COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn ymroddi i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl, heb ystyried technoleg neu allu. Rydym wrthi’n gweithio i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan.

Nod ein gwefan yw cydymffurfio â Safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1 Consortiwm y We Fyd Eang (W3C). Mae’r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys y we’n fwy hygyrch i bobl anabl. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn helpu gwneud ein gwefan yn fwy ystyriol o holl ddefnyddwyr.

Ein nod yw sicrhau bod y canlynol yn wir am ein gwefan:

Clir – cyflwyno i’n defnyddwyr ar ffurf glir a chryno

Addasadwy – bod modd cyflwyno cynnwys mewn ffyrdd gwahanol heb golli’r wybodaeth neu strwythur allweddol.

Gwahaniaethadwy – ei gwneud yn hawdd i ddefnyddwyr weld a chlywed cynnwys

Llywiadwy – cynorthwyo defnyddwyr lywio, cael hyd i gynnwys a phenderfynu ble maent

Darllenadwy – bod cynnwys yn ddarllenadwy a dealladwy (e.e. defnyddio Cymraeg a Saesneg syml)

Adeiladwyd y wefan hon trwy ddefnyddio cod sy’n cydymffurfio â safonau W3C ar gyfer HTML a CSS. Mae’r wefan yn ymddangos yn gywir mewn porwyr cyfredol ac mae defnyddio cod HTML/CSS sy’n cydymffurfio â’r safonau’n golygu y bydd unrhyw borwyr y dyfodol yn ei harddangos yn gywir hefyd.

Tra’r ydym yn ceisio cadw at y canllawiau a safonau arferol ar hygyrchedd a defnyddioldeb, nid oes modd gwneud hynny bob amser ymhob rhan o’r wefan.

Rydym o hyd yn chwilio am atebion fydd yn dod â holl rannau’r wefan i’r un safon hygyrchedd at ei gilydd. Yn y cyfamser, os cewch unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio ein gwefan, cofiwch gysylltu â ni: digital@pembrokeshire.gov.uk

ID: 4128, adolygwyd 25/09/2018

Dewisiadau’r wefan

Gosodiadau Lliw - Mae modd newid gosodiadau lliw'r wefan ar unrhyw adeg

I newid y gosodiad lliw, defnyddiwch y botymau ‘A‘ ar dde uchaf y pennyn.

A
A
A
Accessibility

 

Gallwch hefyd wasgu’r allwedd ‘`’ yn chwith uchaf y bysellfwrdd.

 

Diffodd Pennyn Sefydlog


Mae pennyn sefydlog yn gallu bod yn ffordd ddefnyddiol o gadw mynediad at y ddewislen bob amser ar ffôn symudol. Ond, os ydych eisiau defnyddio dewisiadau closio, mae’n gallu bod yn boen.

Nawr gallwch ddewis gweld ein gwefan heb bennyn sefydlog trwy ddefnyddio’r dolenni isod.

Dileu Pennyn Sefydlog
Adfer Pennyn Sefydlog

Gallwch ddod yn ôl i’r dudalen hon i newid eich gosodiad yn y dyfodol.
  

Dewisiadau porwr

I gynyddu maint y dudalen ar y rhan fwyaf o borwyr diweddar daliwch Ctrl a phwyso + ar y bysellbad. I leihau, daliwch Ctrl a phwyso –

Rydym wedi dylunio ein gwefan i fod yn ymatebol ac, yn y rhan fwyaf o achosion, dylai closio’r dudalen weithio’n dda hyd at 400% gwaith (yn dibynnu ar gydraniad y sgrin). Ar y maint hwn, yr argymhelliad yw dewis Dileu Pennyn Sefydlog.

ID: 4129, adolygwyd 12/03/2020