COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i Dalu - Ar-lein

Ar-lein

Er mwyn hwyluso pethau ichi gallwch dalu Cyngor Sir Penfro mewn sawl ffordd. 

 
Ar-lein:
 
Gallwch dalu'r biliau canlynol ar-lein
 
 • Talu am Ginio Ysgol
 • Talu’r Dreth Gyngor
 • Talu am gwrs
 • Talu Bil y Cyngor
 • Talu Rhent Tŷ
 • Gwneud Taliadau Gofal Cartref
 • Talu Rhent Modurdy
 • Talu am Ymchwilio Archif
 • Talu am Gais Cynllunio
 • Talu am Ymholiad Cyn Gwneud Cais Cynllunio
 • Talu Ffi Drwyddedu
 • Talu am Gasgliad Gwastraff Gerddi
 • Talu Trethi Busnes

Bydd arnoch angen unrhyw gyfeir-rifau sydd gyda chi.

ID: 1927, adolygwyd 26/03/2019