Addewid Preifatrwydd

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a roir inni am bum mlynedd a gwaredir yn ddiogel â’ch gwybodaeth pan na fydd ei hangen rhagor. Rhestrau Cadw a Gwaredu’r Awdurdod Lleol  a Rhestr Cadw ar gyfer Ysgolion              

ID: 3439, adolygwyd 20/01/2020