Addewid Preifatrwydd

Cael at fy ngwybodaeth bersonol

Gallwch gael gwybod a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch drwy wneud cais i weld yr wybodaeth o dan Deddf Diogelu Data 2018. 

Gwrthrych am Wybodaeth

ID: 3440, adolygwyd 01/05/2019