COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Am ba hyd y mae'r cyngor yn cadw eich data personol?

Pcc logo

Bydd y cyngor yn cadw eich data personol am gyhyd ag sydd ei angen arnom neu gyrff rheoleiddiol eraill, ac yn unol â'n Rhestrau Cadw a Gwaredu’r Awdurdod Lleol  a Rhestr Cadw ar gyfer Ysgolion.  Yn y rhan fwyaf o achosion,  bydd hyn o leiaf chwe blynedd.  Gwaredir ar eich data personol yn ddiogel unwaith nad yw ei angen arnom bellach.

ID: 3439, adolygwyd 04/08/2021