COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

Bydd Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol ar gyfer darparu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u nodi yn y strwythur isod. Am Hysbysiadau Preifatrwydd gwasanaethau unigol, dewiswch y penawdau isod.

Prif Weithredwr a Swyddogaethau Corfforaethol
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai
Cymuned Gwasanaethau
Adnoddau
Plant ac Ysgolion
ID: 3442, adolygwyd 07/09/2021