COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

Dyma lle y bydd dod o hyd i holl wybodaeth am sut i ymdrin â a'ch data personol. Hyn prosesu teg neu hysbysiadau preifatrwydd ddweud wrthych beth y dylech ei ddisgwyl inni wneud gyda eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn gwneud cyswllt gyda ni neu ddefnyddio un o'n gwasanaethau.

Llywodraethu Gwybodaeth

Rhybudd Preifatrwydd - Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynllun Cyflogadwyedd

Hysbysiad Preifatrwydd - Cynllun Cyflogadwyedd

Datblygu Economaidd ac Adfywio

Hysbysaid Preifatrwydd: Datblygu Economaidd ac Adfywio

Diogelwch a Safonau Bwyd

Rhybudd Preifatrwydd - Tim Diogelwch a safonau Bwyd

Gwaith yn yr Arfaeth

Hysbysiad Preifatrwydd: Gwaith yn yr Arfaeth

Iechyd Porthladd

Rhybudd Preifatrwydd - Iechyd Porthladd    Amserlenni Cade a Gwared

Ysgolion a Dysgu

Rhybudd Preifatrwydd - Chwaraeon Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Sir Benfro yn Dysgu

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Cofnogi Disgyblion

Rhybudd Preifatrwydd - Cyflogi Plant a Thrwyddedau Perfformio

Rhybudd Preifatrwydd – Derbyn Plant i Ysgolion

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd Y Gwasanaeth Cynhwysiant

Rhybudd Preifatrwydd - Arlwyo

Fy Nghyfrif

Cyfrif Ar-lein

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Datblygu  Amserlen Cadw Dogfennau (Rheoli Datblygiad)

Hysbysiad Preifatrwydd - Rheoli Datblygu - Sylwadau gan Drydydd Partïon  

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028

Rhybudd Preifatrwydd - Cytundebau Adran 106

Rhybudd Preifatrwydd - Perchnogaeth Tai Cost Isel

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Adeiladau

Adnoddau Dynol

Rhybudd Preifatrwydd - Adnoddau Dynol

Llyfrgelloedd a Diwylliant

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth LLyfrgell Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Llyfrgell Sir Benfro - Digwyddiadau

Rhybudd Preifatrwydd - Croeso Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Amgueddfa Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd: Prosiect Cysylltiadau Hynafol

Rhybudd Preifatrwydd: Prosiect Animeiddio Ysgolion

 

Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Hysbysiad Prosesu - Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Parcio, Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Parcio Bathodyn Glas

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Cludo Teithwyr

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Teithio Rhatach

Rhybudd Preifatrwydd - (CCTV) ar Gludiant i`r ysgol

Rhybudd Preifatrwydd – Gwasanaethau Parcio – Gorfodaeth Parcio Sifil

Rhybudd Preifatrwydd – Gwasanaethau Parcio – Trwyddedau

Rhybudd Preifatrwydd – Adran Gofal Stryd

Gwasanaethau Refeniw

Rhybudd Preifatrwydd Blynyddol Treth y Cyngor

Rhybudd Preifatrwydd Budd-daliadau Tai

Rhybudd Preifatrwydd - Trethi Busnes

Anifeiliaid, Plau a Iechyd yr Amgylchedd

Rhybudd Preifatrwydd - Theoli Cwn                           Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Rheoli Plâu                          Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Rheoli Llygredd                   Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Iechyd Cyhoeddus               Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd - Iechyd a Lles Anifeiliaid    Amserlenni Cade a Gwared

Gwasanaethau Etholiadol

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Etholiadol

Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil 

Rhybudd Preifatrwydd - Gwastraff ac Ailgylchu

Hysbysiad Procesu Teg - Ceir Gadawedig 

Hysbysiad Procesu Teg - Meinciau Coffa 

Hysbysiad Procesu Teg - Codi am Wasanaeth 

Hysbysiad Procesu Teg - Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth

Rhybudd Preifatrwydd - Gohebiaeth, Amgylchedd & Argyfyngau

Rhybudd Preifatrwydd - Canolfan Orffwys mewn Argyfwng

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Rhybudd Preifatrwydd - Y Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhybudd Preifatrwydd - Dysgu a Datblygu Corfforaethol, RhDGGCC Datblygiad Proffesiynol Parhaus Addysg

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Gofal Plant

Gwasanaeth taliadau uniongyrchol ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a chynorthwywyr personol

Hamdden a Gweithgaredau

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Hamdden

Tai

Rhybudd Preifatrwydd – Tai Gwarchod

Rhybudd Preifatrwydd – Safonau Tai

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Tai

Hysbysiad Prosesu - Tai Gwarchod

Trwyddedu

Rhybudd Preifatrwydd - Trwyddedu

Safonau Masnachu

Rhybudd Preifatrwydd - Safonau Masnachu           Amserlenni Cade a Gwared

Teledu Cylch Cyfyng

Tir ac Eiddo

Hysbysiadau Prosesu Teg - Cytundeb Prydles ar gyfer y Farchnad

Rhybudd Preifatrwydd - Phridiannau Tir

Cyllid a Busnes

Rhybudd Preifatrwydd - Proses Taliadau Credydwyr

Caffael

 Hysbysiad Preifatrwydd - Tendrau a chontractau

Dechrau'n Deg

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Dechrau`n Deg

Seilwaith

Hysbysiad Preifatrwydd: Diogelu Arfordir/Rheoli Perygl Llifogydd

ID: 3442, adolygwyd 14/07/2021