COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addysg Cyfrwng Cymraeg

Am i'ch plentyn ddod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg?
Cyfleoedd cyn-ysgol
##ALTURL## Sut i gefnogi’ch plentyn

Sut i gefnogi’ch plentyn

Gwybodaeth ar sut y gallwch chi helpu'ch plentyn trwy addysg cyfrwng Cymraeg
##ALTURL## Trosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg

Trosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg

Dysgwch am ein canolfannau iaith ar gyfer plant cynradd sydd wedi symud i'r ardal yn ddiweddar neu a hoffai drosglwyddo i ysgol cyfrwng Cymraeg.


ID: 8141, revised 12/11/2021