COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sir Benfro yn Dysgu

Cadw lle a thalu am gwrs ar-lein
Beth sydd yn eich ardal chi?
##ALTURL## Ein Cyrsiau

Ein Cyrsiau

Cael gwybod pa gyrsiau a gynigiwn, lle maent a sut i gofrestru i ddod yn ddysgwr gyda ni.
##ALTURL## Gwybodaeth i dysgwyr

Gwybodaeth i dysgwyr

Gwybodaeth sydd arnoch ei hangen os ydych chi’n ddysgwr gyda ni gan gynnwys ffïoedd, dyddiadau tymhorau, gwybodaeth COVID-19 a chymorth sydd ar gael
##ALTURL## Ein Canolfannau

Ein Canolfannau

Cael gwybod ble mae ein canolfannau, pa gyfleusterau sydd ganddynt a sut i gysylltu â nhw.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 1853, revised 20/09/2021