COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Safleoedd Ymgeisiol

Mae’r dogfennau canlynol yn cynnwys yr holl safleoedd sydd wedi’u cyflwyno i’r awdurdod ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd (CDLl2).  Gelwir y safleoedd awgrymedig hyn yn Safleoedd Ymgeisiol.

Bydd y Safleoedd ymgeisiol yn cael eu hasesu yn ystod 2019, gan ddilyn y meini prawf a osodwyd  yn y Fethodoleg Dadansoddi Safleoedd Ymgeisiol . Bydd cynigwyr Safleoedd Ymgeisiol yn darganfod a gafodd eu safle ei gynnwys yn CDLl2 pan gyhoeddir drafft llawn o’r Cynllun (a adwaenir fel y Cynllun Adneuo). Rhagwelir y bydd hyn yn digwydd yn Hydref/Gaeaf 2019.

Bydd sylwadau a wnaed ar y Safleoedd Ymgeiswyr gwreiddiol ac ychwanegol yn cael eu hystyried yn ystod yr asesiad o'r Safle.

 

Mae atodlen newydd sy'n cynnwys Safleoedd Ymgeiswyr gwreiddiol ac ychwanegol wedi'i chyhoeddi, ynghyd ag asesiad gwreiddiol yr Awdurdod ohonynt fel rhan o Gofrestr Safleoedd Ymgeiswyr wedi'i diweddaru. Mae'r gofrestr hon yn adlewyrchu newidiadau a wnaed i'r Adroddiad Ardrefniant Gwledig a oedd ar gael ar y dudalen dystiolaeth yn dilyn yr ymatebion i’r Strategaeth Ddewisol.

 

Mae gan y fersiwn hwn hefyd y tabl cyfatebol ar gyfer pob ardrefniant yn dilyn pob map yn hytrach na bod mewn dogfennau ar wahân. Gweler dogfen testun y clawr, sy'n esbonio'r asesiad cychwynnol o'r Safle cyn lawrlwytho'r gofrestr o Safleoedd Ymgeiswyr.

Cofrestr Safle Ymgeiswyr

Testun Esboniadol

Cofrestr Safle Ymgeiswyr -Rhan 1

Cofrestr Safle Ymgeiswyr - Rhan 2

Cofrestr Safle Ymgeiswyr - Rhan 3

ID: 2505, adolygwyd 21/01/2020