COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Archwiliadau Iechyd a Diogelwch

Ymweliadau eraill

Bydd swyddogion iechyd a diogelwch hefyd yn ymweliadau:

·       I roi cyngor a chymorth i fusnesau /cyflogwyr newydd mewn perthynas â dyletswyddau iechyd a diogelwch;

·       I dargedu sectorau arbennig fel arfer i ganolbwyntio ar flaenoriaethau lleol penodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Iechyd a Diogelwch,
Isadran Diogelu’r Cyhoedd,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP.

Ffôn: 01437 775179
E-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1421, adolygwyd 23/08/2017