Bioamrywiaeth

Cyngor Rheoli Safleoedd

Os ydych wedi cyrraedd y wefan hon trwy sganio’r cod QR ar un o’r arwyddion hyn yn y maes, fe welwch gyngor rheoli penodol i safle isod.

  • Ymylon Ffyrdd Comin Dowrog, Tyddewi – Rhwng y marcwyr yn y fan hon mae ardal allweddol oherwydd nifer o blanhigion prin. Peidiwch â thorri gwair yn ystod y tymor blodeuo (gwanwyn a haf cynnar) er mwyn i’r planhigion fwrw hadau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Trevor Theobald ar 01437 764551 neu e-bostio biodiversity@pembrokeshire.gov.uk 
  • Mynydd Sutton – Caiff yr ardal hon ei rheoli i hybu seren y gwanwyn (Scilla verna). Tra bo’r blodyn hwn yn gyffredin ar yr arfordir, nid yw’n gyffredin tua’r tir. Cyn torri gwair yn yr ardal hon, cysylltwch â Trevor Theobald ar 01437 764551 neu e-bostio biodiversity@pembrokeshire.gov.uk
ID: 2061, adolygwyd 14/10/2020