COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Asesiad Llesiant

Mae'r Asesiad Llesiant yn ofyniad statudol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a'i bwrpas yw pennu beth sy'n bwysig i bobl a chymunedau Sir Benfro ynglŷn â materion llesiant.

Bydd canfyddiadau o’r Asesiad Lles yn cael eu defnyddio gan y BGC i adnabod a chynllunio’r gweithrediadau casgliadol sydd eu hangen i wella lles yn Sir Benfro nawr, ac yn y dyfodol. Cafodd yr Asesiad Llesiant cyntaf ei gymeradwyo gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill 2017.

 

Asesiad Llesiant 2022

 

Mae gwaith bellach ar y gweill i gasglu gwybodaeth ar gyfer yr asesiad nesaf ac, fel o'r blaen, bydd yn cael ei lywio drwy ymgysylltu â dinasyddion a rhanddeiliaid, ynghyd ag ystyriaeth o wybodaeth arall, fel data, tystiolaeth ac ymchwil.

 

Sut i gymryd rhan

 

Erbyn hyn, mae drafft yr Asesiad Llesiant wrthi’n cael ei lunio a bydd yn destun ymgynghoriad ddechrau mis Ionawr.  Bydd modd i chi roi eich sylwadau ar y ddogfen ddrafft trwy gyfrwng y tudalennau ‘Dweud eich Dweud’ ar wefan Cyngor Sir Penfro.

 

ID: 604, adolygwyd 20/10/2021