COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Sut y caiff y Bwrdd ddwyn i gyfrif

Er mwyn sicrhau atebolrwydd democrataidd, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn mynnu bod pwyllgor craffu dynodedig yr awdurdod lleol yn craffu ar waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Yn Sir Benfro, bydd y swyddogaeth hon yn cael ei chyflawni gan y Pwllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol, drwy Banel Partneriaeth sefydlog.

 

 

ID: 605, adolygwyd 09/08/2019