COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canolfannau Dydd

Canolfannau Dydd

Yn darparu gwasanaethau dydd yn fewnol mewn Saith o ganolfannau dydd ar draws Sir Benfro:

Ble mae'r Canolfannau Dydd?

Y saith canolfan ddydd ydy:

  • Meadow Park,  Hwlffordd
  • Havenhurst, Aberdaugleddau
  • Wintern, Wdig
  • Uned Ddydd Bro Cleddau,  Doc Penfro (canolfan ddydd yn cael ei rheoli gan Iechyd)
  • Dinbych-y-pysgod
  • Bro Preseli, Crymych
  • Lee Davis, Arberth
ID: 1855, adolygwyd 17/09/2021