COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canolfannau Dydd

Faint fydd hyn yn ei gostio?

Mae hyn yn dibynnu ar ganlyniad yr asesiad ariannol a wneir er mwyn penderfynu ar y gallu i dalu.

Mae'r tâl gofal dydd am Ganolfannau Dydd ym mherchnogaeth y Cyngor yn £26.53 y dydd.

Ar hyn o bryd mae tâl uchafswm o £80 yr wythnos am yr holl wasanaethau seiliedig yn y gymuned.  

Codir tâl o £4.77 y dydd ar hyn o bryd am ginio ac mae tâl ychwanegol am weithgareddau.

ID: 1858, adolygwyd 17/09/2021