COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canolfannau Dydd

Cludiant

Gall pobl ddefnyddio eu dull teithio eu hunain i fynd i Ganolfannau Dydd neu efallai y caiff cludiant ei ddarparu os bydd y person yn gymwys ac os bydd cludiant ar gael.

ID: 1859, adolygwyd 17/09/2021