Canolfannau Dydd

Gofal Seibiant

Mae gofal seibiant yn cael ei gynnig i’n cwsmeriaid am gyfnod amser penodedig (yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r angen) mewn lleoliad priodol neu drwy drefniadau talu’n uniongyrchol. Byddwn yn ceisio darparu cyfnod gorffwys i’r unigolyn a’i ofalydd, oherwydd bod yr unigolyn, o bosibl, yn cael anhawster dal ati i fyw’n hollol annibynnol gartref, neu yn ei fan gofal.

Bydd gofal seibiant yn cael ei ddarparu mewn amryw fannau, ac yn eu plith mae:

  • Havenhurst / Tŷ Milffwrd, Aberdaugleddau  - cleientiaid Iechyd Meddwl a Phobl Oedrannus ag Analluedd Meddyliol
  • Cartrefi Preswyl.

Am ragor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:

Y Canolfan Gyswllt
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

Ffacs: 01437 776699

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC):

Y Gogledd – 01437 773157
Y De – 01437 774042

Tîm Anableddau Dysgu

Ffôn: 01437 776445

ID: 1874, adolygwyd 17/09/2021