COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canolfannau Dydd

Pryd mae'r Canolfannau Dydd ar agor?

Mae'r Canolfannau Dydd ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 9am - 3pm ac eithrio Bro Preseli yng Nghrymych (Dydd Llun, Mawrth a Gwener) ar hyd y flwyddyn ac eithrio gwyliau banc a diwrnodiau hyfforddiant staff dynodedig.

Sut mae cael mynediad i'r Ganolfan Ddydd?

Gall person gael mynediad i Ganolfan Ddydd yn dilyn asesiad ac atgyfeiriad gan y Tîm Rheoli Gofal Oedolion.

ID: 1856, adolygwyd 17/09/2021