COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Doc Penfro

Argyle Street,
Doc Penfro,
SA72 6HL.
Ffôn: 01437 764551

Mae'r Ganolfan ar agor rhwng yr oriau 9am – 1pm, 1:45pm – 4:45pm ddydd Llun i Gwener.


Lleolir Canolfan Wasanaethau i Gwsmeriaid Doc Penfro ar gornel Argyle Street a Bush Street. Mae mynediad ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn trwy ddrysau awtomatig ac mae desg isel ynghyd â dolen glywed ar gael ar gyfer defnyddwyr.

Mae'r Ganolfan yn canolbwyntio ar roi wasanaeth i gwsmeriaid; mae gyda hi doreth o wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Sir Penfro - gan weithwyr sydd wedi'u hyfforddi i helpu gydag amrywiaeth eang o ymholiadau yn ogystal â derbyn taliadau am y dreth gyngor a rhenti.

Mae allweddi RADAR ar gael yn y Ganolfan i'w prynu, a gellir cael mwy o fagiau gwastraff bwyd bychan. 

 

Canolfan Gyswllt a'r 'Canolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid  

Ar hyn o bryd mae ein CANOLFAN GYSWLLT CWSMERIAID ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener i ddelio â holl ymholiadau cyffredinol. Cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Mae ein CANOLFANNAU GWASANAETHU CWSMERIAID yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd ac Argyll Street, Doc Penfro AR GAU ar hyn o bryd

Nid oes gennym ddyddiad wedi'i gynllunio ar gyfer ailagor ein Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar hyn o bryd.

 
 
ID: 582, adolygwyd 20/04/2021