COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Casglu Gwastraff

Casglu Gwastraff

A-Z Ailgylchu Sir Benfro

 

Mae'r gwasanaeth casglu ailgylchu didoli wrth ymyl y ffordd yn galluogi bod amrediad eang o ddeunyddiau ailgylchu yn cael eu casglu wrth ymyl y ffordd gan gynnwys: Papur, cerdyn, caniau, tiniau a ffoil glân, potiau plastig, tybiau a hambyrddau Tetra Pak, cartonau bwyd a diod, poteli a jariau gwydr, gwastraff bwyd a batris cartref. Y nod yw rhoi hwb i faint o ailgylchu sy'n cael ei wneud ledled y sir, gan leihau faint yr ydych yn ei roi yn eich bagiau gwastraff gweddilliol llwyd (na ellir eu hailgylchu).
Canlyniad hyn yw bod tua 75% o holl wastraff cartref sy'n cael ei gasglu bob wythnos neu bythef

nos o gartrefi pobl yn cynnwys deunydd ailgylchu, gwastraff gwyrdd a chynnyrch hylendid amsugnol.

 

 

 

ID: 5380, adolygwyd 23/03/2021