COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Casglu Gwastraff

Digwyddiadau Sioe Deithiol y Gwasanaeth Casglu Gwastraff

Recycling van

Trwy gydol tymor yr hydref, bydd ein Hymgynghorwyr Amgylchedd yn teithio o gwmpas y Sir i rannu gwybodaeth ac ateb cwestiynau am ein Gwasanaeth Casglu Gwastraff wedi’i ddidoli wrth ymyl y ffordd.  

 

-    Gasgliadau Nadolig
-    Beth sydd ac na ellir ei ailgylchu trwy'r Bag Reg?
-    Dyletswydd gofal y cartref am eich gwastraff.

                                                                   

Dydd Llun 09/12/19 Sesiwn Galw Heibio Gyhoeddus Co-op Abergwaun 10 - 2yp
Dydd Merch 11/12/2019 Sesiwn Galw Heibio Gyhoeddus Tesco  Hwlffordd 10 - 3yp
ID: 5656, adolygwyd 09/12/2019