COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Casglu Gwastraff

Bagiau a bocsys ychwanegol

Gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol.

Mae * yn dynodi ffi. Bagiau bwyd 23 litr £6.70 y rholyn

Cliciwch ar y testun glas i gael yr oriau agor.

Gall cwsmeriaid ofyn am fwy o fagiau gwastraff bwyd drwy dodi nodyn ar eu cadi pan fyddant yn cael eu rhoi ar ymyl y ffordd ar y diwrnod casgl

Noder nad oes gan unrhyw allfeydd fagiau llwyd. Mae pob eiddo domestig yn derbyn 52 o fagiau bob blwyddyn

 

Cyflwynwch gais am fagiau a bocsys ychwanegol

Sylwer, yn sgil mwy o alw, yr amcangyfrifir bod yr amser danfon ar gyfer cynwysyddion oddeutu 3 wythnos ar hyn o bryd.

 

Enw Cyfeiriad Bagiau gwastraff bwyd 23 litr* Bagiau gwastraff bwyd 5 litr Cadi bwyd 5 litr  Cadi bwyd 23 litr  Blwch dal gwydr 44 litr  Sach Las Ailddefnyddiadwy – cardbord a cherdyn Blwch Glas – papur  Sach Goch Ailddefnyddiadwy  AHP sachau 60 litr porffor 
Aberteifi Cyngor Sir Ceredigion (Ar gau ar hyn o bryd yn sgil COVID-19) Stryd Morgan, Aberteifi. SA43 1DG Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Cilgerran  Siop y Pentre, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SG Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Crymych  Crymych, SA41 3QH Nac Oes  Oes  Oes Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Abergwaun Neuadd y Dref, Abergwaun, SA65 9HE Nac Oes Oes Oes Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Abergwaun Abergwaun SA65 9DT Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Hwlffordd  St Thomas Green. Hwlffordd SA61 1QX Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd  Glan-yr-afon, Hwlffordd Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd Hwlffordd (Ar gau ar hyn o bryd yn sgil COVID-19) Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes Oes Oes
Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon  Hermon, Rhydiau, Hermon, Crymych. SA41 3QT Nac Oes  Oes Oes  Oes  Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
 Siop bapurau Hubbards 74 High Street, Neyland, Aberdaugleddau, SA73 1TF Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Priory Road, Aberdaugleddau
SA73 2EE 
Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau  Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head, Aberdaugleddau
SA73 3LS  
Nac Oes  Oes   Oes   Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Gymuned Tŷ Bloomfield  Redstone Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7ES Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Arberth  Stryd St James, Arberth.
SA67 7BU 
Nac Oes  Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Newgale Siop Gerddi a Hamdden M M Carter, Siop Niwgwl, Hwlffordd SA62 6AS Nac Oes Oes Oes Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Trefdraeth  2 Heol Hir, Trefdraeth SA42 0TJ Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Neyland Hwb Cymunedol Neyland, Stryd John, Neyland SA73 1TH Nac Oes Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Doc Penfro, Stryd Argyle, Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Stryd Argyle, Doc Penfro. SA72 6HL  Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Oes Oes Oes Oes
 Llyfrgel Doc Penfro Stryd y Dŵr, Doc Penfro,Sir Benfro SA72 6DW Nac Oes  Oes  Oes  Oes Oes Nac Oes Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes 
Canolfan Hamdden Penfro Bush, Penfro SA71 4RJ Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro Heol y Comin, Penfro, Sir Benfro, SA71 4AE Nac Oes Oes Nac Oes Nac oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Neuadd y Dref Penfro Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Penfro. SA71 4JS  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod Marsh Road, Dinbych-y-pysgod SA70 8DU  Nac Oes  Oes  Oes Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB  Nac Oes  Oes  Oes Oes Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod Pafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. SA70 7JD Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes  Nac Oes Nac Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Parc Busnes Thornton  Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR  Oes  Oes  Oes  Oes Oes  Nac Oes Oes Oes  Oes 
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot  Regency Hall, Saundersfoot, Sir Benfro. SA69 9NG  Nac Oes  Oes   Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Neuadd y Ddinas Tyddewi  Neuadd y Ddinas, Y Stryd Fawr, Tyddewi, SA62 6SD  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Tyddewi  Ysgol Dewi Sant, Tyddewi
SA62 6QH 
Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
Swyddfa Bost Llandudoch 1 Heol Fawr, Llandudoch SA43 3ED  Nac Oes  Oes  Oes  Oes  Oes  Nac Oes Nac Oes Nac Oes Nac Oes
                     
                     
                     
ID: 703, adolygwyd 06/07/2021