COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Casglu Gwastraff

Bagiau a bocsys ychwanegol

Gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol.

Mae * yn dynodi ffi. Bagiau bwyd 23 litr £6.70 y rholyn

Cliciwch ar y testun glas i gael yr oriau agor.

Gall cwsmeriaid ofyn am fwy o fagiau gwastraff bwyd drwy dodi nodyn ar eu cadi pan fyddant yn cael eu rhoi ar ymyl y ffordd ar y diwrnod casgl

Noder nad oes gan unrhyw allfeydd fagiau llwyd. Mae pob eiddo domestig yn derbyn 52 o fagiau bob blwyddyn

 

Cyflwynwch gais am fagiau a bocsys ychwanegol

Sylwer, yn sgil mwy o alw, yr amcangyfrifir bod yr amser danfon ar gyfer cynwysyddion oddeutu 3 wythnos ar hyn o bryd.

 

Enw Cyfeiriad Bagiau gwastraff bwyd 5 litr Cadi bwyd 5 litr  Cadi bwyd 23 litr  Blwch dal gwydr 44 litr  Sach Las Ailddefnyddiadwy – cardbord a cherdyn Blwch Glas – papur  Sach Goch Ailddefnyddiadwy  AHP sachau 60 litr porffor 
Canolfan Hamdden Crymych  Crymych, SA41 3QH Oes  Oes Oes  Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Abergwaun Abergwaun SA65 9DT Oes  Oes  Oes Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Hwlffordd  St Thomas Green. Hwlffordd SA61 1QX Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd Hwlffordd  Neuadd y Sir, Freemans Way Hwlffordd. SA61 1TP Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Aberdaugleddau Priory Road, Aberdaugleddau
SA73 2EE 
Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Penfro Bush, Penfro SA71 4RJ Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod Marsh Road, Dinbych-y-pysgod SA70 8EJ  Oes  Oes Oes Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
Canolfan Hamdden Tyddewi  Ysgol Dewi Sant, Tyddewi
SA62 6QH 
Oes  Oes  Oes  Oes  Oes Oes Oes Nac Oes
 Parc Busnes Thornton   Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR  Oes Oes Oes Oes Oes Oes Oes Oes
ID: 703, adolygwyd 05/10/2021