COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Casglu Gwastraff

Bagiau Gwrthsefyll Gwylanod

Bydd hi'n bosibl prynu bagiau gwastraff gwydn sy'n gwrthsefyll gwylanod, am £5.30 yr un, yn y lleoliodau canlynol:

 

  • Frame Sir Benfro, Pont Fadlen
  • Frame Sir Benfro, London Road, Doc Penfro
  • Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod, Pafiliwn De Valence, Upper Frog  Street
  • Cyngor Dinas Tyddewi, Neuadd y Ddinas Tyddewi, Stryd fawr
  • Depo Thornton, Aberdaugleddau
ID: 576, adolygwyd 12/07/2021