COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Casglu Gwastraff

Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi

Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi

Os oes gennych chi nwyddau cartref mawr, fel gwelyau, oergelloedd a dodrefn, gallwch drefnu casgliad gwastraff cartref swmpus neu ystyried eu hanrhegu.

Anrhegwch lle mae hynny’n bosibl.

Os yw eich eitemau o ansawdd digon da, efallai y dylech chi ystyried eu hanrhegu nhw i’ch teulu, ffrindiau, cymdogion neu elusen / grŵp cymunedol lleol. Mae opsiynau rhad ac am ddim ar gael trwy glicio yma - Nid yw'r ddolen hon ar gael dros dro

 

Mae'r dasg o gasglu nwyddau swmpus y cartref yn cael ei gwneud ar ein rhan gan FRAME, sef sefydliad elusennol lleol.

Gallwch wneud cais am y gwasanaeth hwn trwy lanw ffurflen Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi gan ddefnyddio ‘Fy Nghyfrif’, eich cyfrif ar-lein gyda’r Cyngor.

Wrth ofyn am y gwasanaeth hwn, byddwch cystal â nodi pob un o'r eitemau sy'n mynd i gael eu casglu, gan taw dim ond yr eitemau a nodwyd fydd yn cael eu casglu.

Dyma'r gwasanaeth y gallwch ddisgwyl ei gael: 

  • Y tâl am gasglu eitemau o'r cartref yw £20 am 10 eitem neu lai. Noder y byddai dodrefn tri-darn yn cyfrif fel 3 eitem, a byddai bwrdd a 4 cadair yn cyfrif fel 5 eitem.
  • Nid yw trefniadau clirio tai a sesiynau cymoni gerddi yn cael eu dosbarthu o dan delerau'r cynllun hwn ar gyfer casglu gwastraff swmpus y cartref. Mewn achosion o'r fath gall swyddog ddod i'r cartref er mwyn rhoi pris ar wahân am gasglu'r eitemau hyn. Bydd y casgliad ei hun yn digwydd o fewn 10 diwrnod i dderbyn y cais.
  • Gall fod yn bosibl casglu’r nwyddau o’r tu mewn i’r eiddo os yw’r perchennog yn bresennol. Mae hyn yn ddibynnol ar fynediad digonol. Gwnewch y cais hwn yn glir pan fyddwch chi’n archebu.
ID: 701, adolygwyd 26/03/2020