COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Sut i Dalu

Ysgolion Uwchradd

Bellach mae Arlwyo Heb Arian ar gael yn holl Ysgolion Uwchradd Sir Benfro.

Mae’r system arlwyo heb arian yn caniatáu i ddisgyblion dalu am brydau ysgol heb fod angen cludo arian parod. Yn hytrach, mae disgyblion yn gallu talu am eu prydau trwy ddefnyddio eu bys neu gerdyn arlwyo heb arian.

Mae terfyn gwario dyddiol yn ddiofyn ar gyfrif pob disgybl o £6 y dydd. Os hoffech leihau neu gynyddu hyn, cysylltwch â’r Gwasanaethau Arlwyo.

Bydd cyfrifon disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael eu credydu bob dydd yn ddiofyn. Ni fydd unrhyw gredyd sy’n weddill yn cael ei drosglwyddo i’r diwrnod wedyn a bydd y gweddill yn cael ei newid i ddim cyn ychwanegu lwfans y diwrnod wedyn. Fodd bynnag, gallwch ychwanegu at y lwfans prydau ysgol am ddim drwy unrhyw un o’r dulliau talu hyn. Mae hawl gwario unrhyw werth a ychwanegwyd at y cerdyn dros y lwfans prydau ysgol am ddim a bydd yn cael ei drosglwyddo os na chafodd ei ddefnyddio.

Cerdyn Arlwyo Heb Arian
Adnabod Bysedd Biometrig
Taliadau Heb Arian Ar-lein
Taliadau Heb Arian Dros y Ffôn
Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cerdyn Arlwyo Heb Arian

Caiff cardiau eu darparu gan ysgol eich plentyn. Os bydd eich plentyn yn colli’r cerdyn, bydd yn cael ei atal a cherdyn newydd yn cael ei gyhoeddi.

Ni fydd y rhif cyfrif prydau ysgol yn newid a bydd y gweddill o’r hen gerdyn yn cael ei drosglwyddo, ond bydd tâl bach o £2 am y cerdyn newydd.

Adnabod Bysedd Biometrig

Mae’r system adnabod bysedd biometrig yn defnyddio’r bys a’i ddelwedd i adnabod pob myfyriwr yn unigryw.

Bydd y system yn cymryd mesuriadau o fys plentyn a throsi’r mesuriadau’n god unigryw fydd yn cael ei gadw ar y system. Ni fydd yn cadw dim ond llinyn byr o rifau cudd; ni fydd yn cadw delwedd o ôl bys.

Mae arnom angen caniatâd o leiaf un rhiant cyn prosesu ôl bys disgybl.

Ffurflen Ganiatâd i Ddefnyddio Gwybodaeth Fiometrig Mewn Ysgolion

Nid yw’r system fiometrig yn orfodol. Os na fyddwch yn llofnodi’r ffurflen ganiatâd, bydd eich plentyn yn cael cerdyn arlwyo heb arian, gan adael i’ch plentyn dalu am brydau ysgol gyda’r cerdyn yn lle bys. 

 

ID: 2076, adolygwyd 12/06/2020