COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i Dalu

Taliadau Heb Arian Ar-lein

Bydd eich plentyn yn cael rhif cyfrif prydau ysgol. Yna mae modd y defnyddio’r rhif hwn i wneud taliad ar-lein trwy gyfleuster ar-lein Fy Nghyfrif Cyngor Sir Penfro.

Dyma’r dull talu rhwyddaf a mwyaf cyfleus.

Mae buddiannau’n cynnwys:

Sylwch na fydd taliadau ar-lein yn cael eu credydu i gyfrif eich plentyn tan y diwrnod canlynol.

ID: 2119, adolygwyd 18/10/2021