COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n digwydd i'm cais cynllunio?

Rydym yn edrych ar bob cais i sicrhau ei fod yn cynnwys yr wybodaeth angenrheidiol a’r gofynion cyfreithiol yn cynnwys cynllun o’r safle, tystysgrif o berchnogaeth a’r ffi briodol.  Gwneir copïau a’u hanfon i bobl y mae’n rhaid ymgynghori â  hwy yn statudol ac eraill.  Gyda’r rhan fwyaf o geisiadau bydd hyn yn cynnwys cyngor y gymuned leol, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Cyfarwyddwr Cludiant a’r Amgylchedd.

ID: 2328, adolygwyd 24/01/2018