COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n digwydd os yw fy nhir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro?

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer tir oddi mewn i ffiniau’r Parc Cenedlaethol.  Felly, dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â materion cynllunio sy’n ymwneud â defnyddio tir yn ardal y Parc Cenedlaethol at Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn hytrach na’r Cyngor Sir, Hyperlink cannot be resolved(PCNP_Planning).

ID: 2333, adolygwyd 24/01/2018