COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Pwy all wneud cais cynllunio?

Gall unrhyw un wneud cais cynllunio.  Mae’n rhaid i ymgeisydd gadarnhau mai hwy sy’n berchen ar y tir, neu eu bod wedi cyflwyno hysbysiad i’r perchennog ac unrhyw denant amaethyddol.

ID: 2326, adolygwyd 24/01/2018