COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ceisiadau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin

Sut wyf yn gwneud cais cynllunio?

Mae ffurflen er mwyn i ymgeiswyr roi manylion eu cynigion. Mae’n rhaid i’r cais ddynodi’r tir neu’r adeiladau y mae’r cais ar eu cyfer. Mae’n rhaid i dystysgrif sy’n ymwneud â pherchnogaeth y tir fod gyda’r cais. Mae’n rhaid i rai datblygiadau mawr ddod gyda Datganiad Amgylcheddol (DA) ac mae’r hyn y dylai gynnwys wedi ei restru mewn deddfwriaeth a chyfarwyddyd gan y Cynulliad. Mae ffi nad oes modd ei thalu’n ôl ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau.

ID: 2327, adolygwyd 24/01/2018