Cewynnau Go Iawn

Prosiect Cewynnau Go Iawn Sir Benfro - Cynllun Arian yn nôl

Gall trigolion Sir Benfro hawlio £30 oddi wrth Gyngor Sir Penfro pan fyddant yn gwario £50 neu fwy ar gewynnau golchadwy gan unrhyw gyflenwr, neu £60 pan fyddant yn gwario £150. (Mae'r cynnig ar gael ar sail un cais gan bob teulu)

Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw argraffu a llenwi'r ffurflen hon, wedyn ei phostio gyda'r dderbynneb wreiddiol i:
Ms Victoria White, Cydlynydd Cewynnau Go Iawn, Cyngor Sir Penfro, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR

Mae mor syml â hynny!

Ffurflen Arian yn ôl am Gewynnau Go Iawn

ID: 422, adolygwyd 06/09/2017