Child Care Learning Courses CYM

Cyrsiau Gofal Plant

CORONAFEIRWS (COVID19) Rydym wedi gohirio pob hyfforddiant wyneb yn wyneb hyd nes y cawn wybod ei bod yn ddiogel i barhau. Er mwyn bod o gymorth i gefnogi anghenion hyfforddiant eich staff ar hyn o bryd, rydym wedi casglu detholiad o adnoddau defnyddiol ar-lein. Cadwch yn ddiogel, ac fe wnawn ni roi gwybod ichi am y datblygiadau diweddaraf

 

Isod mae rhestr o daflenni sy’n benodol ar gyfer staff gofal plant. Os ydych eisiau gwneud cais  

Cyrsiau SCWWDP sydd i ddod:

Gweinyddu Meddyginiaeth yn Ddiogel Lefel 2 (Cyflwyniad Ar-lein)

ID: 3582, revised 17/09/2021