COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwaraeon Sir Benfro

Criced

Rhai o'n blaenoriaethau ar gyfer datblygu criced yw: cynyddu cyfranogiad, cynyddu aelodaeth clybiau, datblygu'r gweithlu a hyrwyddo tegwch, ynghyd â sicrhau cymorth ariannol a meithrin partneriaethau cryf. Ceisiwn roi cyfle i blant gyfranogi'n rheolaidd mewn amgylchedd hwyliog a diogel. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Martin Jones - Martin.Jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 57, adolygwyd 05/09/2018