COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwaraeon Sir Benfro

Gwasanaeth Peripatetig Addysg Gorfforol

Mae Chwaraeon Sir Benfro'n darparu athrawon addysg gorfforol a hyfforddwyr chwaraeon o safon i gyflwyno addysg gorfforol y cwricwlwm, sesiynau cyfoethogi a chlybiau ar ôl yr ysgol yn un o bob tair o ysgolion cynradd Sir Benfro. Mae buddiannau'r gwasanaeth yn cynnwys gwelliannau yn llythrennedd corfforol disgyblion, dewis mawr o weithgareddau i ddisgyblion, cysylltiadau rhwng yr ysgolion a'u clybiau cymuned lleol a chyflwyno addysg gorfforol o safon gyson.

 Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Russell Jones o 01437 776187 neu Russell.Jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 53, adolygwyd 21/06/2018