COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwaraeon Sir Benfro

Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro

DATHLU CHWARAEON YN SIR BENFRO

Mae Gwobrau blynyddol Chwaraeon Sir Benfro'n dathlu llwyddiannau chwaraeon y Sir, yn ogystal â'r gwirfoddolwyr a'r noddwyr sy'n cynnal chwaraeon ar lawr gwlad yn Sir Benfro.

Cyflawniad Chwaraeon Iau (Dan 16) y Flwyddyn Cyflawniad Chwaraeon Oedolion y Flwyddyn
Clwb y Flwyddyn Gwobr Chwaraeon Anab
Gwobr Chwaraeon Anabl Oedran Iau Yr Arwr Tawel
Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Hyfforddwr y Flwyddyn
Llwyddiant Tîm y Flwyddyn  
             

 

 

Sut i Enwebu

Ffurflen Enwebu Ar-lein Chwaraeon Sir Benfro 2020

Os ydych am enwebu unigolyn, clwb neu dîm ar gyfer unrhyw un o'r categorïau uchod,   a'i dychwelyd atom drwy e-bosti sportsawards@pembrokeshire.gov.uk

Os nad ydych yn gallu ei e-bostio, gallwch ei danfon yn ôl atom drwy'r post.

 Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

**** Lle bo modd, a wnewch chi gynnwys llun o'r sawl a enwebir (i'w ddefnyddio yn ystod y seremoni wobrwyo, o bosibl)****

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 11 Hydref 2020

Bydd panel o gynrychiolwyr o Chwaraeon Sir Benfro - Cyngor Sir Penfro, Valero, y Western Telegraph a Radio Pembrokeshire yn penderfynu ar dri teilyngwr a'r enillwyr terfynol ym mhob categori.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Folly Farm ar Ddydd Gwener 27 Tachwedd 2020, y mae pob un sydd wedi eu henwebu a'u ffrindiau/ teulu wedi eu gwahodd iddi.


Gyda diolch i'n prif Noddwyr:


 

 

 

 

 

ID: 2207, adolygwyd 07/09/2020