Chwaraeon Sir Benfro

Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro

Chwaraeon Sir Benfro

DATHLU CHWARAEON YN SIR BENFRO

Mae Gwobrau blynyddol Chwaraeon Sir Benfro'n dathlu llwyddiannau chwaraeon y Sir, yn ogystal â'r gwirfoddolwyr a'r noddwyr sy'n cynnal chwaraeon ar lawr gwlad yn Sir Benfro.

Hyfforddwr y Flwyddyn Gwobr Chwaraeon i’r Anabl Iau (dan 16 oed)
Gorchest Chwaraeon i Fenywod Yr Arwr Tawel
Gorchest Chwaraeon i Ddynion Trefnydd Clwb y Flwyddyn
Gorchest Chwaraeon i Fechgyn (dan 16 oed) Gorchest Tîm y Flwyddyn
Gorchest Chwaraeon i Ferched (dan 16 oed)  Gorchest Tîm Iau'r Flwyddyn (dan 16 oed)
 Gwobr Chwaraeon i’r Anabl Clwb y Flwyddyn           

 Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

 

 

Bydd panel o gynrychiolwyr o Chwaraeon Sir Benfro - Cyngor Sir Penfro, Valero, y Western Telegraph a Radio Pembrokeshire yn penderfynu ar dri teilyngwr a'r enillwyr terfynol ym mhob categori.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Folly Farm ar Ddydd Gwener 26 Tachwedd 2021, y mae pob un sydd wedi eu henwebu a'u ffrindiau/ teulu wedi eu gwahodd iddi.


Gyda diolch i'n prif Noddwyr:


 

 

 

 

 

ID: 2207, adolygwyd 14/10/2021