COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwaraeon Sir Benfro

Pobl Ifanc Egnïol

Mae'r tîm Pobl Ifanc Egnïol yn Chwaraeon Sir Benfro'n gweithio'n agos gydag ysgolion i wella llythrennedd corfforol, cynyddu cyfranogiad wedi'i dargedu, creu cyfleoedd arweinyddiaeth i blant hŷn ac ysgolion cyswllt i glybiau cymuned.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Matthew Freeman neu Joanne Williams o 01437 776240 neu Matthew.Freeman@pembrokeshire.gov.uk Joanne.Williams@pembrokeshire.gov.uk

ID: 56, adolygwyd 21/06/2018