COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwaraeon Sir Benfro

Ynglŷn â Chwaraeon Sir Benfro

Rydym yma i gynyddu nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd yn Sir Benfro. Byddwn yn creu partneriaethau gydag ysgolion, clybiau cymuned, cyrff llywodraethol a chyfleusterau i hyrwyddo chwaraeon i grwpiau targed. Trwy atgyfnerthu chwaraeon clwb, chwaraeon ysgol a'r gweithlu, ein canlyniadau fydd mwy o gyfranogiad a dilyniant mewn chwaraeon.

Ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

 

ID: 51, adolygwyd 08/10/2021