COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Anghenion Cynllunio

Anghenion Cynllunio

Cyngor Sir Benfro

Cynllunio Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Mae’n hanfodol eich bod yn gwybod os bydd angen caniatâd cynllunio o gychwyn cyntaf eich prosiect. Bydd anghenion cynllunio yn ddibynnol ar natur unigol eich prosiect, y defnydd presennol o’r tir neu’r adeilad, yn ogystal ag unrhyw ganiatâd presennol.

Gall defnydd dros dro o safle fod wedi’i rwymo i amodau cynllunio hefyd. Dylid datrys pryderon ynglŷn ag ymddangosiad y prosiect neu ei effaith ar draffig lleol neu barcio cyn danfon eich cais er enghraifft.

 

 

 

ID: 3855, adolygwyd 29/01/2020