COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nawdd a Chyllid

Nawdd a Chyllid

Ydy’ch prosiect chi angen cymorth ariannol? Gall cael statws grŵp cyfansoddol arwain at gyfleodd newydd am nawdd.

Cyn i chi ddechrau casglu arian, dyma ambell awgrym:

  • Bydd noddwyr ond yn cefnogi grwpiau cyfansoddol sydd â phwyllgor llywodraethol a chyfrif banc
  • Paratowch gynllun prosiect i amlinellu’r hyn yr ydych am ei gyflawni a’ch dulliau
  • Nodwch pwy fydd yn buddio gan eich prosiect/gweithgaredd
  • Cysidrwch pa newidiadau i’r gymuned ddaw yn sgil eich prosiect
  • Paratowch gyllideb realistig a byddwch yn ymwybodol yn fras o’r swm nawdd y byddwch ei angen.
  • Ar y cyfan, mae noddwyr yn neilltuol o ran y bobl, y mannau, a’r pethau y maent yn ei gefnogi

 

 

 

 

ID: 3809, adolygwyd 29/01/2020