COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Perchnogaeth a Chytundebau

Creu Cytundeb Ffurfiol

Dylai cytundeb cyfreithiol ffurfiol sydd wedi ei gymeradwyo gan gyfreithiwr neu gynrychiolydd cyfreithiol amlinellu hawliau a gofynion ar gyfer meddiant y tir neu’r eiddo yn y dyfodol.

am ragor o wybodaeth:

www.lawsociety.org.uk

www.rics.org/uk

ID: 4367, adolygwyd 29/01/2020