COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Perchnogaeth a Chytundebau

Negodi a pherchnogion tir neu eiddo

 

 Meddyliwch am safbwynt y perchennog ac ystyriwch ei anghenion a’i bryderon. Bydd angen iddo gael sicrwydd ynghylch y canlynol:

  •  Sut bydd ei safle’n edrych a sut y bydd ei adeilad neu ei dir yn cael ei edrych ar ei ôl
  • Sut na fydd unrhyw ddatblygiadau i’r safle yn y dyfodol yn cael eu peryglu
  • Fod ystyriaeth wedi cael ei roi i gymdogion
  • Fod problemau posib wedi cael eu hystyried
  • Y bydd rhent yn cael ei dalu yn ôl ar amser
  • Fod cynlluniau’n realistig gan ddangos tystiolaeth o gynllun busnes a chyllideb
  • Pa mor ymroddedig, proffesiynol a dibynadwy yr ydych
  • Y byddwch yn cydymffurfio â rheoliadau a chytundebau

greenspacewales.org.uk

 

ID: 4368, adolygwyd 29/01/2020