Cludiant Cyhoeddus

Bysiau

Bysiau

Mae rhwydwaith o wasanaethau bysiau lleol ym mhob rhan o’r Sir ynghyd ag ystod o wasanaethau trenau. Mae cludiant i deithwyr hefyd yn cynnwys tacsis, cludiant cymunedol, cludiant addysg a nifer o ddewisiadau cludiant eraill sydd ar gael yn Sir Benfro. Am fanylion ewch i www.pembrokeshire.gov.uk, Ffôn: 01437 764551

ID: 1986, adolygwyd 23/01/2018