COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cludiant Cyhoeddus

Cludiant Cymunedol Sir Benfro

Mae gwasanaethau cludiant cymunedol yn helpu pobl a grwpiau nad oes ganddynt gerbyd eu hunain ac nad oes ganddynt wasanaethau cludiant cyhoeddus arferol, neu sy’n methu â’u defnyddio. Trefnir y gwasanaethau hyn yn Sir Benfro gan fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol lleol nad ydynt yn ceisio gwneud elw.

Am wybodaeth am yr holl Wasanaethau Cludiant Cymunedol ffoniwch PACTO (Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol):
Ffôn: 0800 783 1584 www.pembrokeshirecommunitytransport.org.uk

Mae yna ddau gynllun ceir cymdeithasol:

Ceir ar gyfer Gofalwyr – cynllun ceir cymdeithasol sy’n darparu cludiant i ofalwyr digyflog y Sir Benfro. Ffôn: 07469 859029

Ceir Gwledig –  Os oes gwir arnoch angen lifft, a’ch bod yn methu â chael rhywun o’r teulu i fynd â chi, neu’n methu â defnyddio cludiant cyhoeddus, yna gall Ceir Gwledig eich helpu drwy roi “naws bersonol” a gwasanaeth o ddrws i ddrws, gan gynnwys teithiau i’r ysbyty. Ffôn: 0800 783 1584

Mae’r cynlluniau hyn yn cael eu rhedeg gan yrwyr gwirfoddol sy’n defnyddio eu ceir eu hunain. Mae fflyd ehangach o geir addas i gadeiriau olwyn ar gael erbyn hyn a gallant gludo teithwyr abl yn ogystal â rhai mewn cadair olwyn.

Mae yna bum Cynllun Bws Mini Cymunedol - Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro, Cymdeithas Cludiant Gwledig Preseli, Cymdeithas Cludiant Cymunedol Maenorbŷr, Bws Bloomfield a Bws y Bobol.

Mae Gwasanaeth Cerbyd y Dref yn wasanaeth galw cerbyd lleol i bobl oedrannau ac anabl nad ydynt yn gallu defnyddio gwasanaethau bws lleol.  Erbyn hyn, mae Cerbyd y Dref ar gael ymhob un o drefi mawr Sir Benfro. I gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth neu i archebu sedd, galwch PACTO ar y rhif uchod.  

ID: 1993, adolygwyd 24/05/2018