COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Clwstwr Hwlffordd

Ysgol Gynradd Gymunedol Hook


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:hok-location-map## ##OBJ-ID:4825## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 329, diwygiedig 13/11/2018